1.5kgs

Organic Stoneground Strong White Flour

Organic Stoneground Strong White Flour

Prices From Regular price £3.11
Organic Stoneground Strong Wholemeal Flour

Organic Stoneground Strong Wholemeal Flour

Prices From Regular price £2.74
Organic Stoneground Rye Flour

Organic Stoneground Rye Flour

Prices From Regular price £2.63
Organic Stoneground Maltstar Flour

Organic Stoneground Maltstar Flour

Prices From Regular price £3.43
Organic Stoneground Plain White Flour

Organic Stoneground Plain White Flour

Prices From Regular price £3.11
Organic Stoneground Wholemeal Spelt Flour

Organic Stoneground Wholemeal Spelt Flour

Prices From Regular price £3.92
Organic Stoneground 81% Brown Flour

Organic Stoneground 81% Brown Flour

Prices From Regular price £2.78
Organic Stoneground Self-Raising White Flour

Organic Stoneground Self-Raising White Flour

Prices From Regular price £3.11
Organic Stoneground Light Rye Flour

Organic Stoneground Light Rye Flour

Prices From Regular price £2.77
Organic Stoneground Light Spelt Flour

Organic Stoneground Light Spelt Flour

Prices From Regular price £4.12
Organic Stoneground Brown Dusting Semolina

Organic Stoneground Brown Dusting Semolina

Prices From Regular price £2.90
Organic Stoneground 81% Brown Self-Raising Flour

Organic Stoneground 81% Brown Self-Raising Flour

Prices From Regular price £3.03
Sold Out
Organic Wheatfeed

Organic Wheatfeed

Prices From Regular price £0.32
Organic Stoneground Strong White Flour

Organic Stoneground Strong White Flour

Prices From Regular price £3.11
Amazon Organic Plain White 1.5kg

Amazon Organic Plain White 1.5kg

Regular price £3.11